• نگهداری تابلو فرش
  دوشنبه, 0 4 1 09:52

   نکاتی کاربردی برای نگهداری تابلو فرش در صورتی که از فرش به عنوان تابلو استفاده می شود رعایت نکات زیر الزامی است
  ۱-از آویزان کردن تابلو فرش روی دیوار گچی و آهکی خودداری نمود
  ۲-از کوبیدن مستقیم میخ بر روی تابلو فرش خودداری شود چون در صورت زنگ زدگی به الیاف آسیب رسانده و موجب پوسیدگی آن می شود
  ۳-چون قسمت گلیم باف فرش از دوام و استحکام لازم برخوردار نیست قالی از قسمت حاشیه به دیوار وصل شود
  علاوه بر موارد فوق بهتر است که حتی الامکان تابلو فرش را به صورت تا شده و لوله شده نگه داری نکنیم چون در روش باز به علت وجود جریان هوا احتمال آسیب رساندن به فرش بسیار کمتر است
  در صورتی که مجبور به نگه داری تابلو فرش به صورت تا شده یا لول هستیم بهتر است که برای حفظ سطح قالی عمل تا کردن از قسمت پشت صورت بگیرد تا پشت آن بیرون باشد و روی آن داخل قرار بگیرد
  عمل تا کردن یا لوله کردن به طور منظم و مرتب صورت گیرد.برای حفاظت بیشتر قالی روی آن تنباکو یا نفتالین ریخته شود و همچنین فرش را در محیط بهداشتی نگه داری کنیم و هر چند وقت یکبار تابلو فرش لوله شده و تا شده را باز کنیم و مورد بررسی قرار دهیم تا از سلامت آن مطمئن شویم