• 44304471 | شستشوی فرش در قالیشویی
  دوشنبه, 0 4 1 23:00

  شستشوی فرش در قالیشویی به دو روش انجام میشود بر اساس نوع ماشینی یا دستباف شستشو میشود

  فرش ماشینی در شستشو با مواد شوینده سفید کننده ضدعفونی کننده و لکه بر انجام میشود و به طور کل فرش ماشینی در شستشو و مواد شوینده آسیب پذیر نیست

  شستشوی فرش در قالیشویی

  شستشوی فرش دستباف از حساسیت بالایی برخوردار است و شرایط خواصی برخوردار است

  شستشوی فرش در قالیشویی باید با بهترین مواد شوینده انجام شود در غیر این در شستشو آسیب های زیادی میبیند و به اصطلاح مخلوط رنگ پیدا میکند

  مواد شوینده برای شستشوی فرش دستباف قبیل مواد تثبیت کننده ی رنگ هیدرو شفاف کننده ی رنگ سود و ضدعفونی کننده ی فرش کلر است و این

  مواد شوینده هزینه بالایی دارد و علت گرانی نرخ شستشوی فرش دستباف است

  کارخانه قالیشویی تهران با نام تجاری قالیشویی نامین با توجه به در نظر گرفتن نوع فرش های مشتریان دستبافت یا ماشینی شستشوهای مختلفی را انجام می دهد.
  شستشوی فرش با نازل ترین قیمت و طبق تعرفه اتحادیه انجام میشود.