• رفوی فرش سوخته
  چهارشنبه, 0 4 1 19:46

  رفوی فرش سوخته از خدمات شرکت های شستشوی فرش است

  برای رفوی فرش سوخته ابتدا عمق سوختگی و ابعاد آن به بقت بررسی شده سپس بافت قسمت سوخته رج به رج از پشت قالی بیرون کشیده میشود

  سپس در قسمت سوختگی فقط تار و پود میماند که بر حسب نقشه قالی شروع به بافت رج به رج آن قسمت میکنند

   این عمل میگوین بافندگیه فرش دستباف که باعث بالا بودهزینه فرش ماشینی در رفو سوختگی میشود

  در کارخانه های قالیشویی مسئول کارگاه رفوگری با استفاده از تجربه کاری خود تشخیص و برآورد هزینه کرده و فرش را برای انجام براحل بافت به سالن رفوگری منتقل میکنند

  علت بالا بودن هزینه رفوی فرش این است  که تمامی مراحل با دست و بدون دخالت دستگاه است که این امر را زمان بر و مستحکم نموده

  کارخانه قالیشویی تهران با نام تجاری قالیشویی نامین با توجه به در نظر گرفتن نوع فرش های مشتریان دستبافت یا ماشینی شستشوهای مختلفی را انجام می دهد.
  شستشوی فرش با نازل ترین قیمت و طبق تعرفه اتحادیه انجام میشود.