چگونه از تابلو فرش نگهداری کنیم

 روش نگهداری ازتابلو فرش  

۱-از آویزان کردن فرش روی دیوار گچی و آهکی خودداری شود

۲-از کوبیدن مستقیم میخ بر روی فرش خودداری شود چون در صورت زنگ زدگی میخ به الیاف اسیب رسانده و موجب پوسیدگی آن می شود

۳-چون قسمت گلیم بافت فرش از دوام و استحکام لازم برخوردار نیست بهتر است قالی از قسمت حاشیه به دیوار وصل شود

 روش نگهداری ازتابلو فرش علاوه بر موارد فوق بهتر است که حتی الامکان فرش را به صورت تا شده و لوله شده نگه داری نکنیم چون در روش باز به علت وجود جریان هوا احتمال آسیب رساندن به فرش بسیار کمتر است.در صورتی که مجبور به نگه داری فرش به صورت لوله شده یا تا شده هستیم،بهتر است که برای حفظ سطح قالی عمل تا کردن از قسمت پشت صورت بگیرد تا پشت آن بیرون باشد و روی ان داخل قرار بگیرد

عمل تا کردن و یا لوله کردن به طور منظم و مرتب صورت گیرد.برای حفاظت بیشتر قالی روی ان تنباکو یا نفتالین ریخته شود و همچنین فرش را در محیط بهداشتی نگهداری کنیم و هر چند وقت یکبار فرش لوله شده و تا شده را باز کنیم و مورد بررسی قرار دهیم تا از سلامت ان مطمئن شویم.