ترمیم شیرازه فرش

ترمیم شیرازه فرش

شیرازه عبارتست از چند تار رنگی(۳-۵) تار همرنگ کناره فرش که دور ۲الی ۶عدد چله تار کنار فرش پیچیده می شود.شیرازه در فرش ۳نقش را به عهده دارد:

۱-مهار تارهای کناری چله و جلوگیری از به هم پاشیدگی تارهای کناره های عرضی 

۲-نظم و ظرافت بخشیدن به کناره های فرش

۳-پوشاندن سر پودهای کنار فرش

به عبارتی ترمیم شیرازه فرش در عرض فرش همان نقشی را دارد که گلیم بافی و زنجیره بافی در طول فرش به عهده دارند و آن استحکام بخشیدن چله ها در عرض می باشد یا به عبارتی باعث استحکام سمت راست و سمت چپ فرش می گردد.

انواع شیرازه:شیرازه های معمولی عبارتند از: ۱-متصل ۲-منفصل ۳-متخاصم ۴-متقاطع ۵-چند ردیفه 

۱-شیرازه بافی متصل(متوازی):

در این روش ابتدا چند رشته نخ پشمی را که همرنگ کناره فرش که معمولا هم رنگ متن اصلی فرش است را انتخاب نموده به هم می تابیم و به صورت دو گلوله کوچک نخ در می آوریم.سپس سر نخ گلوله را به دور تارهای شیرازه گره می زنیم و بعد از اینکه رج را بافتیم پودکشی را انجام می دهیم و این نکته لازم است بیان شود که پودها باید از بین کلیه تارهای یک رج عبور داده شوند.در طی دومین رج ابتدا شیرازه را می پیچیم و بافت را شروع می کنیم ,یکی از فواید شیرازه پوشاندن سرپودهای اضافی در هر رج است که باعث می شود کناره های فرش صاف و یکنواخت خواهد شد.

۲-شیرازه بافی منفصل:

در این روش, ترمیم شیرازه قالی بافی را پس از اتمام کار بافت فرش انجام می دهیم,بدین صورت که در حین بافت سرپودها بعد از هر رج بافت از دور تارهای شیرازه گذشته و به داخل فرش بر می گردد تا رج بعدی کامل شود لکن هر ۵سانتی متر یکبار سر یکی از پودها را به دور تسمه ها عمودی طرفین دار پیچیده سر آن را به داخل بر می گردانیم.لازم به ذکر است که عمل فوق را تکرار می کنیم تا بافت فرش به اتمام برسد,و برای جلوگیری از کجی کناره ها سر پودها را از دور تسمه های عمودی رد می کنیم,بعد از اتمام بافت و قبل از بریدن فرش,ابتدا این سر پودها را که به تسمه پیچیده شده می بریم و فرش را روی دار پایین می آوریم ,سپس متناسب با متن و رجشمار فرش خامه مناسب را انتخاب می کنیم و با کمک سوزن شیرازه ها را به فرش متصل می کنیم,استفاده از این نوع شیرازه در منطقه آذربایجان متداول است و مزیت آن این است که از کجی فرش جلوگیری می کند ولی استحکام شیرازه متصل را ندارد.

۳-شیرازه متقاطع:در این نوع مرمت شیرازه فرش از خامه هایی با دو رنگ متفاوت استفاده می شود که یکی از خامه ها را از طرف داخل به سمت خارج و خامه دیگر را از سمت خارج به سمت داخل به دور تارهای شیرازه می پیچند,به علت اینکه این دو نوع خامه در یک نقطه به هم برخورد می کنند و به اصطلاح عمدیگر را قطع می کنند و به آن متقاطع گویند.

۴-شیرازه متخاصم:در این نوع شیرازه نیز از خامه هایی با دو رنگ متفاوت استفاده می کنند,به این صورت که یکی از خامه ها را از سمت خارج به سمت داخل به دور نصفی از تارهای شیرازه و خامه رنگی دیگر را از سمت داخل به خارج به دور نصف دیگر از تارهای شیرازه می پیچند,سپس این دو خامه را از ما بین تارهای شیرازه به صورت ضربدر از داخل هم عبور می دهند با عبور دادن نخ های خامه از داخل هم,جای خامه ها عوض می شود و مرتب این عمل تکرار می شود.