زنجیره بافی فرش دستباف

بعد از اتمام چله کشی از عملیات زنجیره بافی استفاده می کنیم این عملیات به منظور ثابت نگه داشتن چله و استحکام دو انتهای فرش می باشد.زنجیره بافی به دو صورت قایقی و متداخل انجام می شود.

 

۱-زنجیره بافی فرش متداخل:برای این کار,نخی را با طول ۱۰ برابر عرض فرش برداشته آن را ۲لا می کنیم و به صورت گلوله کوچکی در می آوریم و برای انجام زنجیره بافی فرش ,از محلی که نخ دو لا شده است نخ را باز کرده و روی دو تار قرار می دهیم و گلوله را دور تار چرخانده و از محلی که نخ را باز کرده بودیم خارج می کنیم و این عمل را تا انتهای فرش تکرار می کنیم (بهتر است که این عملیات از سمت راست شروع شود)و در نهایت انتهای نخ را به راست روها می بندیم.

 

خدمات قالیشویی تهران کارپت در سراسر تهران

 

۲-زنجیره  بافی فرش قایقی:نخ مخصوص زنجیره بافی را برداشته و آن را از دور تارهای چله به صورت ۲تایی رد می کنیم و تا آخر ادامه می دهیم در این حالت می توانیم یا کار را تمام شده فرض کنیم و انتهای نخ زنجیره را به راست روها می بندیم یا اینکه با یک ردیف برگشتی,این عمل را تکرار می کنیم و‌در نهایت سر نخ زنجیره را به راست روها ببندیم البته این نکته قابل ذکر است که باید قبل از عملیات زنجیره بافی به روش قایقی طول نخ رنجیره با توجه به تعداد ردیفی که می خواهیم زنجیره بزنیم مناسب باشد(جنس نخ زنجیره بهتر است از جنس نخ چله باشد)گلیم بافی:

 

پس از عمل زنجیره بافی شروع به گلیم بافی می کنیم,که بر حسب استفاده یا عدم استفاده از کوجی به دو صورت سوف و کرباس صورت می پذیرد.

 

 

۱-گلیم بافی به روش سوف:

در این نوع گلیم بافی از دو نوع پود ضخیم و نازک استفاده می کنیم.به این صورت که ابتدا پود ضخیم با کمک سیخ از زیر زیگزاگ و از لای تارها عبور می دهیم و سپس پود نازک را در لابه لای چله ها روی پود ضخیم عبور می دهیم که رد کردن این پود به صورت یرعکس پود ضخیم انجام می گیرد.لازم به ذکر است که که بهتر است از پود ضخیم و نازک همرنگ چله استفاده شود تا سوف ما حالت زیباتر و ظریف تری پیدا کند تعداد رج های فوق از ۱۰-۱۵ رج متفاوت است ولی در صورت امکان بهتر است که تعداد رج های سوف زیاد باشند تا استحکام بیشتر فرش فراهم گردد.

 

۲-گلیم بافی به روش کرباس:در این نوع گلیم بافی که مخصوص دارهای کوجی دار می باشد فقط از یک نوع پود که همرنگ نخ چله است استفاده می شود به این صورت که با بالا بردن چوب هاف از روی چوب کجو‌ و فشار دادن تارها به وسیله دست,نخ پود را از لای تارها رد می کنیم و سپس با پایین آوردن چوب هاف بر روی کجو,پود ضخیم را از لای تارها رد می کنیم در این صورت تارها و پودها حالت + پیدا می کنند و با کوبیدن شبیه کرباس می شود.این نوع گلیم نسبت به گلیم سوف از استحکام بالاتری برخوردار است.

 

ملیله بافی:

در بعضی از فرش ها در حین گلیم بافی از عملی به نام ملیله بافی استفاده می شود که عبارت از مقدار بافتی,حدود۱-۳ رج با خامه رنگین بر چله است که در بعضی موارد از نخ های نقره ای و طلایی استفاده می شود.عمل ملیله بافی بدین صورت است که سه قطعه خامه رنگین با طول ۱/۵ برابر عرض فرش را برداشته و در آغاز عمل این سه قطعه را با هم گره می زنند و حدود ۵ سانتی متر از آنها را به صورت گیس بافت می بافند و سپس هر کدام از خامه ها را به نوبت از لابه لای چله ها دو تا زیر و دو تا رو بر عکس همدیگر رد می کنند.این عمل تکرار می شود به صورتی که هر سه قطعه خامه از تمام تارهای قسمت گلیم بافت عبور کند.نقش ملیله بافی یکنواخت کردن تقسیم بندی چله ها و دادن نقش به ساده بافی فرش می باشد.