آموزش بافت فرش دستباف

آموزش بافت فرش دستباف

هنگام تهیه مواد اولیه باید باتوجه به رجشمار و ابعاد فرش مواد مورد نیاز را مورد توجه قرار دهیم 

با توجه به رجشمار فرش ها را با درشت بافت, نیم ریز بافت و ریز بافت طبقه بندی می کند. با افزایش  رجشمار به همان نسبت باید از مواد اولیه با کیفیت و ظرافت بالاتر استفاده نمود و به همان نسبت میزان هزینه تمام شده آن نیز افزایش می یابد.در مورد میزان مصرف نخ چله و پود, حدود ۷۰۰تا ۱۰۰۰کیلوگرم نخ چله و ۱-۱/۵ کیلوگرم پود به ازای عر متر مربع مورد نیاز است.مقدار مصرفی موارد فوق برای رجشمارهای کمتر از ۶۰ صدق می کند و بحث در مورد فرش های با رجشمار بالاتر از ۶۰ که بافت آنها به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد,

تعریف چله (تار) :

آموزش بافت فرش دستباف عبارتست از یکسری نخ های عمودی که به موازات هم روی سردار و زیر دار قرار می گیرند و در بیشتر موارد جنس آن از پنبه و در بعضی موارد از ابریشم و پشم است.پنبه به علت اینکه نسبت به پشم از مقاومت بیشتر و کشش کمتری برخوردار است,ترجیح داده می شود.در مواردی که رجشمار فرش بالا است و ما باید از نخ چله نازک استفاده کنیم و پنبه نمی تواند در مقابل فشار حاصل از کشش تارها,مقاومت کند ما باید از چله ابریشمی استفاده کنیم,استفاده از چله های ابریشمی به علت سهل الوصول بودن و خاصیت گرمازایی‌ آن در بین ایلات و عشایر متداول است,تار, نقش پی را برای قالی دارد و زمینه بافت را تشکیل می دهد,و عمل بافت بر روی آن انجام می شود, 

روش محاسبه تعداد تارهای مورد نیاز برای چله کشی: بر حسب اینکه نقشه از نظر اندازه چه نوعی باشد روش محاسبه متفاوت است.

۱-نقشه های سراسری:در این نقشه ها تعداد خانه های بزرگ را می شماریم, در ده ضرب کرده تا تعداد گره ها به دست آید, و برای بدست آوردن تارها, گره ها را در ۲ضرب می کنیم تا تعداد تارهای مورد نیاز به دست آید,در ضمن بسته به ابعاد فرش برای هر طرف,از ۲الی ۶تار برای شیرازه در نظر گرفته می شود.

مثال: اگر نقشه ای داشته باشیم که در عرض از ۲۰ خانه تشکیل شده باشد, ۲۰ را در ۱۰ ضرب می کنیم عدد ۲۰۰ تعداد گره های مورد نیاز است,حال برای به دست آوردن تارها عدد ۲۰۰ را در ۲ ضرب کنیم عدد۴۰۰ که به دست می آید تعداد تارهای ما می باشد, و اگر ۶تار هم برای شیرازه ها در نظر بگیریم کل تارهای مورد نیاز ۴۰۶ تار می باشد.

۲-نقشه های ۱/۲ و ۱/۴ :

در مورد این نقشه ها برای به دست آوردن تعداد تارهای مورد نیاز ابتدا تعداد خانه های عرضی نقشه را می شماریم در ۲ ضرب می کنیم تا تعداد کل خانه به دست آید,سپس تعداد کل خانه ها را در ۱۰ ضرب می کنیم, تا تعداد کل گره ها بدست می آید,سپس عدد بدست آمده را در ۲ ضرب می کنیم تا تعداد تارها بدست آید,در نهایت با تعداد تارهای مورد نیاز برای شیرازه جمع می کنیم.

روش محاسبه طول چله: بر حسب اینکه نقشه از نظر اندازه چه نوعی باشد متفاوت است‌‌.

۱-نقشه های سرتاسری: در این نقشه ها تعداد خانه های طولی نقشه را محاسبه می کنیم و در صورت داشتن حاشیه,باید تعداد خانه های حاشیه نیز محاسبه شود سپس تعداد خانه های طولی نقشه را در عدد ۱۰ ضرب می کنیم تا تعداد کل رج ها بدست آید و با توجه به رجشمار فرش, طول فرش را محاسبه می کنیم و باید طول سر ریشه های دو طرف فرش و جای دست بافنده را نیز در نظر داشته باشیم و مراقب باشیم که طول دار مناسب طول فرش مورد نظر باشد.

۲-نقشه های ۱/۲ قدی:در مورد این نقشه ها نیز خانه های طولی فرش را می شماریم در عدد ۱۰ ضرب می کنیم تا تعداد کل رج ها بدست آید و با توجه به رج شمار فرش,طول را محاسبه می کنیم در این نوع نقشه ها نیز باید طول حاشیه های پایینی و حاشیه های بالایی فرش,طول سر ریشه ها و جای دست بافنده را مد نظر داشته باشیم.

۳-نقشه های ۱/۴ ربعی:

طول خانه های نقشه را محاسبه می کنیم در عدد ۱۰ ضرب می کنیم تا تعداد رج های مورد نیاز برای ۱/۲ طول فرش بدست آید.سپس عدد فوق را در ۲ ضرب می کنیم تا تعداد کل رج ها بدست آید و برای محاسبه دقیق تر عدد فوق را از ۱ کسر می نماییم,سپس با توجه به رج شمار ,طول چله های مورد نیاز را محاسبه می کنیم در این نوع نقشه نیز باید طول سر ریشه ها و جای دست بافنده را مد نظر داشته باشیم.