نقش و نگار فرش دستباف

نقش و نگار فرش دستباف

آثار زیبای موجود در طبیعت مثل گل و بوته,حیوانات,مکنونات قلبی,وحتی آثار زیبای خوشنویسی الهام بخش هنرمندان طراح بوده است و طراحان با مهارت و خلاقیت خاص,این آثار را به صورت طبیعی یا به صورت تغییر یافته ترسیم نمود.

در فرشبافی, طراحی مجموعه اعمال را شامل می شود که به منظور پیش بینی بافت یک فرش صورت می گیرد‌, این اعمال شامل:

۱-تعیین نقش:در این مرحله خطوط کلی طرح با مداد ترسیم می شود و به همین علت به طرح های حاصل از این مرحله, طرح مدادی نیز گفته می شود.

۲-تصویرکشی:در مرحله بعد از مدادزنی طرح, جزئیات نقش مشخص می شودکه به این عملیات تصویرکشی می گویند.

۳-نقطه گذاری:برای آنکه طرح برای بافت در قالی آماده گردد باید به صورت نقطه که معادل یک گره در فرش است درآید,به این عملیات یعنی به صورت نقطه در آوردن حدود نقش و نگاره ها را نقطه گذاری می گویند.

۴-رنگ آمیزی:در این مرحله نقش های نقطه گذاری شده رنگ می شوند,و برای بافت آماده می گردد, با توجه به اهمیت رنگ در فرش,رنگ آمیزی نقش از اهمیت خاصی برخوردار است و کسی که وظیفه رنگ آمیزی را به عهده دارد باید به تمام خصوصیات رنگ, نقش روانی رنگ ها,دایره رنگ ها و ترکیب صحیح رنگ ها مهارت کامل داشته باشد چون هر گونه بی دقتی در این مورد لطمه فراوانی به فرش می زند.برای ترسیم طرح از کاغذ پوستی و کاغذهای شطرنجی استفاده می شودبه این صورت که ابتدا طرح مورد نظر روی کاغذ پوستی ترسیم می شودو سپس با استفاده از میز نور به روی کاغذ شطرنجی منتقل می شود و بر روی کاغذ شطزنجی,عملیات نقطه کردن و رنگ آمیزی انجام می شود.کاغذ شطرنجی از خانه های مربع شکلی تشکیل شده است‌ که هر خانه بزرگ آن در جهت عرض و طول به ۱۰خانه کوچک مساوی هم تقسیم می شود که هر خانه کوچک معادل ۱گره می باشد.

در تهیه نقشه باید اصول طراحی و نقشه کشی رعایت شده باشد,این اصول عبارتند از:

۱-در نقشه های سنتی بین رنگ های زمینه و حاشیه باید تناسبی وجود داشته باشد که این تناسب باید رعایت گردد,به عنوان مثال زمانی که رنگ متن فرش کرم رنگ می باشد بهتر از حاشیه با متن لاکی استفاده شود,یا زمانی که رنگ متن فرش لاکی می باشد بهتر است از حاشیه با متن سورمه ای استفاده گردد.

۲-پهنای مجموع حاشیه های در دو طرف فرش معمولا ۱/۳ عرض فرش است و‌مجموع پهنای حاشیه های کوچک که در اطراف حاشیه بزرگ قرار دارند معادل پهنای حاشیه بزرگ می باشد.

۳-در صورتی که نقشه فرش از نوع لچک و ترنج باشد طول ترنج معادل ۱/۳طول فرش می باشد ولی گاهی اوقات طول آن معادل ۱/۵ طول فرش نیز می باشد.

۴-در صورتی که نقشه به روش شماره گذاری رنگ بندی شده است باید شماره ها دقیقا مشخص شده باشند و کارت رنگ همراه نقشه باشد.

۵-اگر قرار است که قالی با استفاده از گره های اصلی ترکی و فارسی بافته شود نقشه هاباید دقیقا نقطه چین شود و همچنین به طور واضح باید نقطه چین باشد.

۶-درمورد حاشیه های سنتی گل انتهای حاشیه باید با زاویه ۴۵ درجه ترسیم شود.