رنگ مصرفی در فرش دستباف ایران

رنگ های مورد مصرف در فرش دستباف ایران

در اینجا  تعدادی از رنگ های رایج مصرفی در فرش ایران را نام می بریم:

آبی سیر,آبی متوسط,آبی روشن,الماسی تیره,الماسی روشن,بادامی,بژ,تریاکی,ترمه ای,پیازی,خاکی روشن,خاکی سیر,خردلی,چناری,دارچینی,دوغی,طلائی,عنابی,زیتونی روشن,زیتونی تیره,زرشکی,سبز روشن,سبز سیر,سفید,سورمه ای,شتری,شویدی,شیری,لاکی,لاکی سیر,فیلی,قهوه ای روشن,قهوه ای تیره,ماشی,مشکی روشن,مشکی تیره,نخودی,نقره ای روشن,نقره ای تیره,نیلی,آجری,ارغوانی,صورتی,پیازی,مله ای,چمنی,ساقه چناری,مغز پسته ای,بنفش و عبایی

رنگ کرم:رنگ سفید مایل به زردی است که از ترکیب زاج سفید,پوست انار,روناس و پوست گردو حاصل می شود.البته این رنگ را از ترکیب زاج سفید,برگ موو روناس هم می توان به دست آورد.

رنگ لیمویی:رنگ زرد روشن می باشد که از ترکیب برگ مو و زاج سفید به دست می آید.

رنگ خردلی: زرد تیره که به سبز می گراید و از ترکیب پوست انار,گندل,برگ مو وزاج به دست می آید.

رنگ زرد:یکی از سه رنگ اصلی است که از ترکیب زاج سفید,اسپرک و پوست گردو به دست می آید.

رنگ صورتی:رنگ سفید مایل به سرخی می باشد که از ترکیب زاج سفید,روناس,و ماست حاصل می شود.

رنگ بژ:رنگ قهوه ای مایل به زرد یا مایل به خاکستری روشن می باشد که این رنگ از ترکیب زاج سفید,پوست گردو,روناس و سود کاستیک به دست می آید.

رنگ نارنجی: به رنگ زرد مایل به سرخ گفته می شود که از ترکیب زاج سفید,اسپرک و پوست انار به دست می آید.

رنگ عنابی:این رنگ از ترکیب زاج سفید,قره قورت,روناس و پوست گردو به دست می آید.

رنگ قرمز خوش رنگ:این رنگ از ترکیب دندانه قلع,روناس,واسید استیک حاصل می شود,در ضمن این رنگ را می توان از ترکیب زاج سفید,روناس و اسید استیک هم به دست آورد.

رنگ سبز روشن:این رنگ از ترکیب برگ مو,زاج,نیل و جوهر اسید به دست می آید.

رنگ سبز:این رنگ از ترکیب زاج سفید اسپرک و نیل حاصل می شود.

رنگ آبی: این رنگ ترکیب نیل,سریشم,هیدروسولفیت و سود کاستیک حاصل می شود.

رنگ شتری: رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد که از ترکیب زاج سفید,پوست گردو,برگ مو و روناس حاصل می شود.البته از ترکیب روناس,زاج سفید,پوست گردو می توان این رنگ را به دست آورد.

رنگ موشی: این رنگ از ترکیب نیل,پوست گردو,پوست انار,سریشم,ئیدروسولفیت و سود کاستیک حاصل می شود البته آن را می توان از ترکیب سریشم و زاج سیاه هم به دست آورد.

رنگ خاکی: زرد مایل به قهوه ای می باشد که از ترکیب پوست انار,زاج سفید,زاج سیاه و روناس به دست می آید.

رنگ زیتونی:سبز مایل به زرد می باشد که از ترکیب نیل,اسپرک,روناس,سریشم,ئیدروسولفیت,سود کاستیک,و پوست گردو حاصل می شود.

رنگ بنفش:از ترکیب زاج,قرمز دانه و جوهر لیمو حاصل میشود. در ضمن این رنگ را می توان از ترکیب قرمز دانه,اسید اگزالیک و بی کرومات بدست آورد.

رنگ ترمه ای:این رنگ از ترکیب برگ مو ,زاج سیاه و سفید,روناس و پوست انار حاصل میشود.

رنگ سرمه ای: این رنگ از ترکیب نیل,سریشم,ئیدروسولفیت و سود کاستیک حاصل می شود.

رنگ بادمجونی:این رنگ از ترکیب زاج سبز و سماق حاصل می شود.

رنگ حنایی: این رنگ که قرمزی آن از شتری بیشتر می باشد از ترکیب پوست انارو آهک حاصل می شود.

رنگ مشکی:این رنگ از ترکیب زاج سیاه و پوست انار حاصل می شود.