کاربرد پشم در فرش دستباف

کاربرد پشم در فرش دستباف

خامه:به پشم تابیده شده در اصلاح قالیبافی خامه می گویند.به عبارت بهتر برای آنکه بتوان از پشم چیده شده استفاده نمود باید آن را به خامه تبدیل کرد.

بعد از جدا نمودن پمشم از بدن گوسفند پشم ها را از نظر رنگ و کیفیت جدا نموده و در دسته های مختلف قرار میدهند.

کیفیت پشم گوسفند به عواملی چون تغذیه,نژادومحل پرورش گوسفند بستگی دارد.بهترین پشم از گوسفندانی بدست می آید که در مناطق خوش آب و هوا زندگی می کنند.از نظر نژاد پشم نژادهای مختلف متغیر است مثلا پشم گوسفندان مرینوس ظریف و نیمه مات است و پشم نژاد خاصی از گوسفندان انگلیسی شفاف و براق است.

بهترین پشم روییده در بدن گوسفند پشم شانه می باشدواز آن به عنوان نمونه استاندارد جهت مقایسه استفاده می کنند.بعد از شانه بهترین پشم دربدن گوسفند پشم پهلو می باشد.

پس از طبقه بندی نمودن پشم ها,آنها را داخل ماشین حلاجی می ریزند.عمل حلاجی باعث می شود تا گرد و خاک و فضولات از پشم ها جدا شود و در مرحله شستشو پشم ها بهتر در معرض مواد پاک کننده قرار گیرد.

حلاجی؛باز کردن پشم ها و پاک کردن آنها از مواد خارجی مثل گردوخاک,فضولات,اجزا گیاهی را حلاجی می گویند.

در مرحله بعد برای اینکه بتوان از پشم استفاده نمود باید ریسیده شود تا به صورت نخ(خامه)در آید.این کار به دو روش انجام می شود:

۱_روش ماشینی:

روی پشم شسته شده و خشک‌ شده حاصل از مرحله قبل آب و روغن که به نسبت های لازم مخلوط شده اند می پاشند و پس از۱۲ساعت پشم ها را توسط پدستگاه حلاجی می کنند.

۲-توسط دست: ریسیدن پشم با دست در بین روستائیان و عشایر رواج دارد که به دوصورت انجام می شود. 

الف)بوسیله دوک:در این روش پشم ابتدا حلاجی شده به صورت کلاف روی مچ دست قرار گرفته و شخص آن را به سمت سر دوک هدایت می کند که به صورت نیم تاب در می آید و سپس با چرخاندن دوک و با روشی ماهرانه نیم تاب را تاب لازم داده به نخ تبدیل می کند و به دور دوک می پیچاند.

ب)بوسیله چرخ چوبی:این چرخ روی پایه ای قرار گرفته در مرکز این چرخ میله ای قرار دارد که حول خودش می چرخد و در ضمن میله ای دیگر به آن متصل است که ریسنده به دلخواه می چرخاند برای انجام این کار پشم را با یک دست به طرف میله هدایت می کندو با دست دیگر چرخ را چرخانده و پشم را به نخ تبدیل می کند‌