قالیشویی فرش کاشان

قالیشویی کاشان 

قالیشویی کاشان یکی از عمده ترین مراکز نساجی جهان در زمان صفویه بوده است.مخمل دوزی کاشان در آن دوران یکی از نفیس ترین محصولات جهان بوده و هم اینک در موزه های جهان پارچه هایی از دوران صفویه وجود دارد که هر تکه ی آن شاهکاری از هنر بافندگی و رنگرزی قالیشویی کاشان می باشد.از همان دوران قالیبافی نیز در کاشان و اطراف آن رواج داشته و در اوج کمال بوده است.

مارکو‌پولو در سفرنامه خود از پارچه های مخمل دوزی کاشان نام می برد.

پشم قالی کاشان بیشتر از آذربایجان و تهران و خراسان تامین میشود.بیشتر خامه ای که در کاشان مصرف می شود در کارخانجات پشم ریسی تهیه می گردد.قالی کاشان فارسی باف و دوپوده است.طرح قال های کاشان بیشتر جنبه تکراری دارد.رنگ های به کار رفته در قالی های کاشان ثابت تر از رنگ های قالی های خراسان و آذربایجان می باشد.

فرش های کاشان در ایران و خارج از کشور به ظرافت و زیادی گره در هر سانتیمتر مربع معروف می باشد.در کارگاههای امروز کاشان هنرمندانی هستند که هنر قالی بافی و نقاشی آن را به سر حد کمال رسانده اند.این هنرمندان سعی زیادی در شکستن قیدهای طراحی سنتی در کار قالی کرده اند و کار آنها بیشتر تقلید از تابلوهای مشهور ویا چهره سازی از سرشناسان جهان است.