صنایع دستی و قالیشویی

صنایع دستی و قالیشویی در هر کشوری صرفنظر از جبهه اقتصادی و اشتغال زا بودن معرف آداب رسوم عقاید و به طور کلی  فرهنگ مردمان دیگر کشورها است .در داخل کشور هم این امر صدق می کند بدین معنی ممکن است اختلافی در نگرش افکار عقاید و آداب دو منطقه با هم وجود داشته و در صنایع دستی آنها نیز کاملا مشهود باشد زیرا صنایع دستی بخصوص فرش و گلیم متاثر از تمام این مجموعه است . نوع طرح ها چگونگی بافت و رنگ همانند آدات و گویش ها در تغییرات آرام و لطیف استوار مانده است . شکی نیست که علاقه مندان و دست اندر کاران این رشته با وجود اشتغال و مشارکت درصد زیادی از مردم بخصوص زنان در امر طراحی،رنگرزی و بافت انواع قالی و گلیم سهمی در توسعه و گردش اقتصادی این حرفه داشته ضمن این که فرهنگ این مرز بوم را با تمام خوصصیات و ارزش ها آن را همانگونه که به دستشان رسیده است پاس بدارند . زیرا بقای این رشته و صنایع دستی در این است که سنتی باقی بماند