قالیشویی سهروردی - 66505422

قالیشویی سهروردی عامل شستشوی فرش های دستبافت اعلاء به نحوی  بدون تغییر رنگ  و ضمانت نامه کتبی در تهران است

قالیشویی سهروردی در اجراء ترمیم و بازسازی فرش های دستبافت قدیمی و احیاء تایلو فرش های قدیمی سابقه ی درخشانی دارد

قالیشویی تهران متخصص در شستشوی فرش های دستبافت اعلاء است