قالیشویی توانیر - 22000422

قالیشویی توانیر شستشوی فرش شستشوی موکت خشکشویی مبل را با دستگاه و شامپوی خارجی با ضمانت کیفیت انجام میدهد

قالیشویی توانیر در توانیر قرار دارد و تخفیف ویژه یرای اهالی خیابان توتنیر در نظر گرفته است 

قالیشوی تهران متخصص در شستشوی فرش دستباف اعلاء و ابریشم میباشد