قالیشویی گاندی - 22000422

قالیشویی گاندی  با چند دهه تجربه در زمینه شستشوی فرش های ماشینی و دستبافت اعلاء و ابریشم کلیه خدمات شرکت را بصورت ضمانت کتبی انجام میدهد

 قالیشویی گاندی برای ساکنین خیابان گاندی را با تخفیف ویژه انجام میدهد و برای جلب رضایت مشتریان هزینه خدمات زمان اتمام کار و تحویل فرشها با رضایت مشتری از کیفیت دریافت می شود