قالیشویی شمشیری - 66505422

قالیشویی شمشیری در محله شمشیری  واقع شده و خدمات شستشوی فرش را با ضمانت نامه کتبی و قیمتی مناسب انجام میدهد

قالیشویی شمشیری به صورت ویژه در خیابان شمشیری با تخفیف ویژه برای اهالی محله شمشیری و محله های اطراف آن انجام میگردد