قالیشویی محله آفریقا - 22000422

قالیشویی آفریقا اجرا کننده خدمات فرش ایران ترمیم بافت فرش دتبافت رفع سوختگی فرش ماشینی شستشوی فرش ماشینی و دستبافت میباشد

قالیشویی آفریقا یکی از بهترین عوامل قالیشویی در تهران با جلب رضایت مشتریان توانسته بهترین قالیشویی از نگاه مشتری را به خود اختصاص دهد