قالیشویی جردن - 22000422

قالیشویی جردن شستشوی  فرش های دستبافت واعلاء را با کیفیت وقیمتی مناسب  ظرف زمانی کوتاه انجام می دهد

قالیشویی جردن با ضمانت نامه کتبی ضامن حفظ سلامت فرش هایتان در تمامی مراحل شستشو است