قالیشویی سولقان - 44304471

قالیشویی سولقان برای اهالی منطقه سولقان تخفیف ویژه در خدمات شستشوی قالی و مبل در نظر دارد

قالیشویی سولقان خدمات ویژه خشکشویی مبل را در محل انجام می دهد

قالیشویی سولقان تهران بدون تعطیلی  و شبانه روز آماده ارایه خدمات قالیشویی به ساکنین سولقان است