ترمیم سوختگی فرش

ترمیم سوختگی فرش در شرکت فرش ایران به صورت تضمینی و با قیمتی مناسب انجام می گردد

ترمیم سوختگی فرش امری مشکل و زمان بر است علت این است که ترمیم سوختگی فرش با دستگاه انجام نمی شود واین کار را باید با دست انجام داد به همین علت زمان زیادی را باید برای ترمیم سوختگی فرش گذاشت مراحل ترمیم سوختگی فرش به شرح زیر است 

ابتدا کارشناس مربوط محل مورد نظر را بازدید میکنند و برآورد هزینه می کند در صورت قبول کردن مشتری فرش به کارگاه رفوکاری منتقل شده بعد اگر سوختگی فرش سطحی باشد یک لایه سطحی  حدودا 1الی2میل از روی فرش را پرداخت میکنند وبرمیدارند ولی اگر سوختگی عمقی باشد یعنی سوختگی به تاروپود فرش رسیده باشد بافت فرش شکافته شده وسطح بافت را کاملا خالی کرده واز ابتده شروع به بافت زدن میکنند واین امر نیاز به زمان بیشتری دارد در برخی موارد که ابعاد سوختگی بزرگ و فرش کم ارزش باشد فرش سوختگی فرش را برش زده و بافت مشابه از فرش دیگری را به فرش می ذوزند اسم این عمل در رفوکاری وصله فرش است