قالیشویی خلیج - نزدیک خلیج - 66505422

قالیشویی خلیج - نزدیک خلیج آماده سرویس دهی و ارائه خدمات قالیشویی به تمامی نقاط خلیج در زمانی کوتاه به صورتی تضمینی  دریافت وجه خدمات  در صورت رضایت مشتری میباشد

قالیشویی خلیخ - نزدیک خلیج به طور تضمینی  کتبی در خدمات قالیشویی شامل شستشوی فرش رفوگری فرش  و شستشوی مبل می شود

قالیشویی خلیج تهران به موقعیت دسترسی آسان به خلیج سرویس دهی در زمانی کوتاه با تخفیف ویژه برای ساکنین خلیج انجام میگردد