قالیشویی ولیعصر - نزدیک ولیعصر - 22000422

قالیشویی ولیعصر - نزدیک ولیعصر بصورت تضمینی و قیمت .کیفیتی مناسب بدون تعطیلی در کمترین زمان ممکن انجام می گردد

قالیشویی ولیعصر - نزدیک ولیعصر در خیابان ولیعصر قرار دارد و تخفیف ویژه برای ساکنین محله ولیعصر با تخفیف ویژه در خدمات قالیشویی رفوگری فرش و خشکشویی مبل در نظر گرفته است