قالیشویی ملاصدرا - نزدیک ملاصدرا - 22000422

قالیشویی ملاصدرا - نزدیک ملاصدرا برای حفظ کیفیت فرش به مشتری ضمانت کتبی داده و ضامن ماندگاری کیفیت قالی در شستشو است

قالیشویی ملاصدرا - نزدیک ملاصدرا قرار گرفته و به ساکنین محله ملاصدرا سرویس دهی سیستماتیک و منظم با تخفیف ویژه برای اهالی ملاصدرا در نظر گرفته است

قالیشویی ملاصدرا تهران بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات قالیشویی خشکشویی مبلمان و ترمیم فرش است