قالیشویی مهرآباد - نزدیک مهرآباد - 66505422

قالیشویی مهرآباد - نزدیک مهرآباد با کیفیت و قیمتی مناسب بصورت تضمینی درکمترین زمان ممکن بدون تعطیلی انجام میگردد

قالیشویی مهرآباد - نزدیک مهرآباد واقع  درمهرآباد می باشد برای ساکنین محدوده مهرآباد تخفیف ویژه در خدمات قالیشویی رفوگری فرش وخشکشویی مبل در نظر گرفته است