قالیشویی شهران - 44304471

قالیشویی شهران در موقعیت شمال شهران بلوار کوهسار قرار گرفته که برای ساکنین شهران واطراف تخفیف ویژه در خدمات مربوط به قالیشویی رفوگری فرش و خشکشویی مبل در نظر گرفته است

قالیشویی شهران خدمات شستشوی فرش را با کیفیتی عالی و قیمتی مناسب بصورت تضمینی در کمترین زمان بدون تعطیلی انجام میدهد