ترمیم ریشه فرش دستباف


در دو عرض فرش شاهد ریش ریش های سفید رنگی هستیم که ادامه چله تار فرش است، به این ریش ریش ها ریشه فرش می گویند. ریشه به کار گرفته شده در فرش دستباف عمدتا از جنس پنبه است و با توجه به اینکه فرش بسیار زیاد در معرض استهلاک و مواد شوینده قوی قرار دارد، بعد از مدتی این بخش از فرش دچار آسیب دیدگی می شود. آسیب دیدگی ریشه فرش در ظاهر فرش اثری نامطلوب دارد پس لازم است در جهت ترمیم ریشه فرش دستباف اقداماتی انجام داد. ترمیم ریشه فرش دستباف به صورت دستی توسط افراد متخصص این امر صورت می گیرد پس لازم است این کار را به دست متخصصان با تجربه ای همچون قالیشویی نامین سپرد.

علت آسیب دیدن ریشه فرش دستباف چیست؟


ریشه فرش به علت در دسترس بودن فراوان بیش از سایر بخش های فرش در معرض آسیب دیدگی قرار دارد و می توان گفت هر ده سال یکبار نیازمند ترمیم می شود. به طور کلی عوامل متعددی در آسیب دیدن ریشه فرش دخیل است که در ادامه به آنها اشاره می شود.


یکی از علت های پارگی و پوسیدگی ریشه در اثر روش های نادرست شستشو است. در بسیاری از مواقع به علت آنکه ریشه ها سفید هستند برای تمیز کردن آنها از سفید کننده های قوی استفاده می کنند که این امر سبب کاهش عمر ریشه فرش می شود.


عامل دیگری که ترمیم ریشه فرش دستباف را لازم می کند پاخوردگی مستمر فرش است. در بسیاری از خانه ها از فرش های دستباف استفاده نمی کنند و از آنها به صورت لوله شده نگهداری می کنند، این امر نیز در آسیب دیدن ریشه ها اثرگذار است و لازم است فرش های لوله شده هر از گاهی باز شوند و هوا بخورند.

 


تابش مستقیم نور خورشید یکی دیگر از علت های آسیب دیدن ریشه فرش است، پس بهتر است حتی المقدور ریشه ها را از تابش مستقیم نور خورشید دور نگه داریم. عامل دیگر رطوبت است. قرار گیری فرش در برابر رطوبت مستمر سبب ایجاد پوسیدگی ریشه می شود. بسیاری گلدان های خود را روی فرش ها قرار می دهند فارغ از اینکه رطوبت حاصل از آنها چه آسیبی می تواند به فرش وارد کند.


تمام موارد بالا گویای این مطلب است که ترمیم ریشه فرش دستباف دیر یا زود لازم می شود اما با توجه به ارزشمندی فرش های دستباف باید این کار را به افراد با تجربه ای مانند قالیشویی نامین سپرد.


انواع روش های ترمیم


فرش هایی که ریشه آنها کوتاه، رنگ پریده و پوسیده شده است، نیاز به ترمیم دارند. ترمیم فرش به صورت کلی یا جزئی صورت می گیرد. تنوع در نوع ریشه فرش های دستباف بالا است مثلا می تواند توری، ساده، گره دار و حلقه ای باشد. روش های بافت نیز متنوع است و شامل گیس بافت، ریشه بافت و بافت اوریت می شود. تنوع بالا نشان از پیچیدگی و تخصصی بودن این امر است.
در نهایت باید گفت در قدم اول باید فرش و ریشه فرش دستباف را از آسیب دیدگی حفظ کرد اما اگر زمانی ترمیم ریشه فرش دستباف لازم شد بهتر است به افراد متخصص این امر مراجعه شود که نمونه آن قالیشویی نامین است که با نیروهای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمت به تمام نقاط تهران بزرگ است.