پوسیدگی فرش چیست؟


پوسیدگی در تمامی فرش ها اعم از دستباف و ماشینی رخ می دهد. بسیاری شاید بسیار ساده از کنار این موضوع گذر کنند اما باید پوسیدگی فرش را جدی گرفت. در اثر پوسیدگی تار و پود داخلی فرش از هم پاشیده می شود و بعد از مدتی اگر تعمیر فرش پوسیده صورت نگیرد فرش از هم وا می رود. برای تعمیر فرش پوسیده تنها می توان به متخصصان این امر اعتماد کرد زیرا کاری نیست که هر کسی از پس آن بر بیاید. قالیشویی نامین در حوزه تعمیر فرش پوسیده سال های سال سابقه درخشانی دارد و می تواند گزینه قابل اعتمادی باشد.


انواع پوسیدگی


پوسیدگی به دو دسته عمیق و سطحی تقسیم می شود. در نوع عمیق تمام تار و پود از بین می رود و فرش از هم پاشیده می شود به طوری که به راحتی می توان پرزهای فرش را جدا کرد. اما در نوع سطحی پوسیدگی زیاد به تار و پود نفوذ نکرده است. برای تعمیر فرش پوسیده سطحی رفوگر تون های پوسیده را با تون های جدید جایگزین می کند و به این طریق پوسیدگی کاملا از بین می رود.


علت پوسیدگی


یکی از مهمترین دلایل رخ دادن پوسیدگی رطوبت است. در معرض قرار گرفتن مداوم فرش در برابر رطوبت سبب کاهش عمر مفید فرش و رخ دادن پوسیدگی می شود. در مناطق شمالی ایران که رطوبت هوا بالا است فرش ها بیشتر در معرض پوسیدگی قرار دارند.


یکی از دلایل دیگری که در پی آن پوسیدگی رخ می دهد ریختن مداوم آب بر روی فرش ها است. در این مواقع باید به وسیله یک قاشق آب را خارج کرد و یا به وسیله سشوار قسمت مرطوب را خشک کرد.


استفاده از مواد شوینده قوی مانند وایتکس در پوسیدگی فرش نقش بسزایی دارد. پوسیدگی حاصل از این مواد در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است.


خشک کردن غیر اصولی فرش نیز می تواند از علت های پوسیدگی باشد. اگر بر قسمت مرطوب فشار نیز وارد شود پوسیدگی فرش با شدت بیشتری رخ می دهد و ممکن است بیدخوردگی نیز با خود به همراه داشته باشد.


تعمیر فرش پوسیده


برای تعمیر فرش پوسیده از سوزن کاری استفاده می شود. لازم به ذکر است که این کار توسط افراد با تجربه که در این زمینه تخصص دارند باید انجام شود. سوزن کاری برای تار و پود پوسیده با یکدیگر متفاوت است. اما به طور کلی برای سوزن کاری فرش، فرش را به پشت روی زمین پهن می کنند و سوزنی که در آن نخ وجود دارد را در امتداد تار یا پود پوسیده وارد می کنند تا در ناحیه پاره تار یا پود جدیدی ایجاد شود. این کار به صورت مورب در ناحیه پوسیده ادامه پیدا می کند. استفاده از روش رج به رج بهترین روش است زیرا ساختاری محکم ایجاد می کند. بسته به ارزش فرش تعداد رج های ایجاد شده می تواند با هم متفاوت باشد.


در نهایت می توان گفت تعمیر فرش پوسیده بسیار مقرون به صرفه تر از خرید فرش جدید است ولی نباید تعمیر را به دست هر کسی داد. بهترین گزینه برای تعمیر فرش پوسیده تهرانی ها، قالیشویی نامین است.