قالی شویی مجاز در تهران قالیشویی نامین - 66505422

قالی شویی مجاز در تهران قالیشویی نامین یکی از نکات مهم است که مردم برای سپردن فرش های قیمتی خود به آنها دچار تردید هستند 

بهترین روش در یافت اطلاعات از سابقه و کیفیت برای اطمینان بیشتر پیدا کردن سابقه قالیشویی از اتحادیه صنف و مجاز بودن آن شرکت است

روش دیکر استعلام از سامانه گویا 118 چون تنها شرکت های مجاز در این سامانه ثبت شده اند

قالی شویی یکی از شغل عایی است که طی این سالها افراد سود جو با پوشش این شغل فرش های مردم را دزدیده 

و اطمینان مردم را به این صنف کم کرده اند

کارخانه قالیشویی تهران با نام تجاری قالیشویی نامین با توجه به در نظر گرفتن نوع فرش های مشتریان دستبافت یا ماشینی شستشوهای مختلفی را انجام می دهد.
شستشوی فرش با نازل ترین قیمت و طبق تعرفه اتحادیه انجام میشود

.