خشکشویی داخل اتومبیل

شستشوی داخل اتومبیل با دستکاه و شامپوی خارجی در پارکینگ خانه تان به بهترین نحو و کیفتی عالی را با خدمات قالیشویی نامین امتحان کنید 

قالیشویی نامین با کادری مجرب و حرفه ای خشکشویی داخل اتومبیل را لکه بری کامل انجام داده و داخل کابین را مثل روز اول نو نو میشود

شستشوی داخل ماشین  و خشکشویی داخل ماشین با مواد خارجی و دستگاه انجام میشود