قیمت فرش دستبافت در قالیشویی

قیمت شستشوی فرش دستبافت در قالیشویی به خود فرش و متراژ آن بستگی دارد. هزینه شستشوی فرش دستبافت در زیر آمده است

 

 

درفرش های دستبافت ایرانی ارزان  انها فرش لاکی مشهد, که بافت درشت وطرح قدیمی بین هرمترمربع 100هزارتومان الی 200هزار

تومان می باشد.فرش دستبافت لاکی کاشان  بافت درشت طرح کاشان یا شکاری   

قیمت هرمتر مربع 150هزار تومان الی 250هزار تومان می باشد.

فرش دستبافت کرم کاشان بافت درشت طرح نسبتا جدید قیمت هرمتر مربع 250هزارتومان الی 350 هزارتومان می باشد.

فرش دستبافت کرم نائین گل ابریشم قیمت  هرمترمربع  300 هزارتومان الی 400هزارتومان می باشد.

فرش دستبافت تبریزگلبهی گل ابریشم قیمت هرمتر مربع 600هزار تومان الی 900 هزار تومان می باشد.

فرش دستبافت ماهی چله ابریشم قیمت هرمتر  مربع یک میلیون تومان الی 1500هزارتومان می باشد.

فرش قدیمی وعتیقه  براساس نرخ کا رشناس فرش های قدیمی مشخص شده است.