سرویس ایاب و ذهاب در قالیشویی

آیا می دانید چرا اکثر قالیشویی ها از مشتریات خود هزینه ایاب و ذهاب دریافت می کنند؟

 

در گذشته خانه ها اکثرا ویلایی و حیاط دار بوده و زمینه فرش ها اغلب تیره بوده و در اثر شستن در منزل آسیبی به فرش ها نمی رسید ولی در زمان حال فضای  مناسبی برای شستشو در منزل وجود ندارد.

به علت روشن بودن زمینه اکثرفرش ها دراثر شستن کدر شده وپس از خشک شدن رنگ زمینه ممکن است تغییر کند. از این رو مردم ترجیح می دهند فرش های خود را به قالیشویی سپرده وتمیز و بی نقص تحویل بگیرند.

در این میان همیشه این سوال مطرح میشود که چرا قالیشویی های مجاز از مشتری های خود سرویس ایاب 

و ذهاب می گیرند. 

با توجه به اینکه امکان فعالیت کارخانه های  شستشوی فرش در داخل شهر وجود ندارد و بایستی به بیرون شهر و شهرک های صنعتی منتقل شود پس باید مسیر زیادی طی شده تا فرش ها را به محل مورد نظر انتقال داده و پس از سه روز برای برگراندن فرش ها دوباره همین مسیر بایستی طی شود و ما ناچاریم هزینه ناچیزی را در قبال این جابه جایی ها از شما عزیزان دریافت کنیم.