• قالیشویی محله آفریقا - 88367398
    چهارشنبه, 0 4 1 15:44

    قالیشویی آفریقا اجرا کننده خدمات فرش ایران ترمیم بافت فرش دتبافت رفع سوختگی فرش ماشینی شستشوی فرش ماشینی و دستبافت میباشد

    قالیشویی آفریقا یکی از بهترین عوامل قالیشویی در تهران با جلب رضایت مشتریان توانسته بهترین قالیشویی از نگاه مشتری را به خود اختصاص دهد