قالیشویی فرش تبریز

قالیشویی فرش  تبریز

نکته قابل تأمل اینکه قالی تبریز از حیث نقشه و رنگ آمیزی با قالی های دیگر مراکز تولیدی ایران همسانی و هم شکلی دارد و این به جهت وضع ارتباطی قالیشویی فرش تبریز از نظر روابط اقتصادی با دیگر شهرهاست.

قالیشویی فرش تبریز درشت بافت و نامرغوب است ولی بعدا طراحان چیره دست تبریز طرح هایی از بین چند نقشه تهیه نمودند که بسیار جالب و زیباست.به همین جهت شناخت فرش تبریز کار اشخاص غیر خبره و عادی نمی باشد.گره که معیاری برای تعیین تعداد خفت های بافته شده در هر قطعه فرش است در تبریز ۷ سانتی متر است.فرش هایی که ریز بافت آن کمتر از ۳۵ رج است جزء فرش های مرغوب نمی باشد و فرش های ریز بافت تر از این حد مرغوب به حساب می آید و حسب تعداد رج بر مرغوبیت آن می افزاید.خریداران فرش داخلی چنانچه توجه به زیبایی فرش داشته باشند فرش تبریز برای آنها ایده آل است.فرش های درشت بافت تبریز در خارج از کشور از بازار خوبی برخوردار نیست ولی فرش های کهنه ریز بافت و مرغوب تبریز در بازارهای خارج مشتریان فراوانی دارد.

در تبریز فرش های مرغوب گل ابریشم،تمام ابریشم و چله ابریشم نیز بافته می شود‌.

قالیچه ابریشم تبریز از دوام زیادی برخوردار است و علت گران تمام شدن و مصرف وقت زیادی است که باید برای آن صرف گردد.